320 ถนนลาดพร้าว-วังหิน 22-24 เขตลาดพร้าว กทม. 10230 Tel: 089 688 5427 089 688 5427 mattrss.online@gmail.com

ราคาเฉพาะที่นอน   pre order 7-14days

6 ฟุต ปกติ 121,900 ลดเหลือ 54,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 112,900 ลดเหลือ 49,900 บาท

3.5ฟุตปกติ  92,900 ลดเหลือ 39,900 บาท

ราคาเฉพาะที่นอน Order...

6 ฟุต ปกติ 199,900 ลดเหลือ 89,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 122,900 ลดเหลือ 69,900 บาท

3.5ฟุตปกติ  88,900 ลดเหลือ 45,500 บาท

ราคาเฉพาะที่นอน order

6 ฟุต ปกติ 30,900 ลดเหลือ 18,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 28,900 ลดเหลือ 17,900 บาท

3.5ฟุตปกติ20,900 ลดเหลือ 13,900 บาท

ที่นอน Slumberland - Dyna

6 ฟุต ปกติ 71,900 ลดเหลือ 32,900 บาท(หมด)

5 ฟุต ปกติ 63,900 ลดเหลือ 30,900 บาท

3.5ฟุตปกติ51,900 ลดเหลือ 24,900 บาท(หมด)

6 ฟุต ปกติ 114,900 ลดเหลือ 46,000 บาท

5 ฟุต ปกติ 104,900 ลดเหลือ 42,000 บาท

3.5ฟุตปกติ  91,900 ลดเหลือ 35,000 บาท

ราคาเฉพาะที่นอน Order เสริมท๊อปเมโม่รี่โฟม 3นิ้ว

6 ฟุต ปกติ 142,900 ลดเหลือ 56,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 132,900 ลดเหลือ 51,900 บาท

3.5ฟุตปกติ122,900 ลดเหลือ 47,900 บาท

add cart

ที่นอนที่ให้ความนุ่มนวลหลับสบาย ด้วยผ้าปรับอุณหภูมิ เทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ผลิตชุดนักบินอวกาศ ผ้าที่นอน Tempsmart  ช่วยปรับอุณหภูมิที่นอนให้สมดุลกับอุณหภูมิร่างกายในเวลาหลับตลอดคืน ลิขสิทธิ์เฉพาะสำหรับ Slumberland เท่านั้น ชั้นที่นอนเสริมด้วยชั้นเมมโมรีโฟม รองรับสรีระทุกส่วนของร่างกายอย่างสมดุล

ราคาเฉพาะที่นอน Order

6 ฟุต ปกติ 73,900 ลดเหลือ 31,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 65,900 ลดเหลือ 27,900 บาท

3.5ฟุตปกติ49,900 ลดเหลือ 20,900 บาท

add cart

ราคาเฉพาะที่นอน Order

6 ฟุต ปกติ 57,900 ลดเหลือ 23,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 53,900 ลดเหลือ 22,900 บาท

3.5ฟุตปกติ37,900 ลดเหลือ 17,900 บาท

ที่นอน Slumberland - TempSmart X Medium

ราคาเฉพาะที่นอน Order เสริมท๊อปเมโม่รี่โฟม 1นิ้ว

6 ฟุต ปกติ 114,900 ลดเหลือ 44,000 บาท

5 ฟุต ปกติ 104,900 ลดเหลือ 40,000 บาท

3.5ฟุตปกติ  91,900 ลดเหลือ 35,000 บาท

ราคาเฉพาะที่นอน order

6 ฟุต ปกติ 56,900 ลดเหลือ 23,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 54,900 ลดเหลือ 21,900 บาท

3.5ฟุตปกติ50,900 ลดเหลือ 17,900 บาท

Slumberland-RoyalLuxury

ที่นอน Slumberland - Oscar

Order...  ราคาเฉพาะที่นอน

6 ฟุต ปกติ 50,900 ลดเหลือ 25,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 45,900 ลดเหลือ 23,900 บาท

3.5ฟุตปกติ38,900 ลดเหลือ 18,900 บาท

ที่นอน Slumberland รุ่น Baron

6 ฟุต ปกติ 45,900 ลดเหลือ 19,900 บาท(หมด)

5 ฟุต ปกติ 41,900 ลดเหลือ 18,900 บาท

3.5ฟุตปกติ29,900 ลดเหลือ 10,900 บาท(หมด)

หน้าที่ 1 จาก 2